Prvá výstava našej práce v našom rodnom meste ešte stále prebieha. Tu vám prinášame malý náhľad, aby ste aj tí, ktorí nemáte možnosť ju uvidieť vedeli, že aj retro bajky môžu byť súčasťou galérie. Veď umenie nepozná hranice. :)